Marek Garwarski Kancelaria Adwokacka

Rzetelność. Profesjonalizm. Doświadczenie.

Zakres usług – Adwokat Ostrołęka

Adwokat Ostrołęka, sprawy karne, cywilne, rodzinne

Zapewniam kompleksową obsługę prawną Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców. Zakres udzielanej przeze mnie pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

SPRAWY KARNE

 • Posiadam wszechstronną znajomość i praktykę prawa karnego zdobytą przez okres 15 lat stosowania prawa. Dzięki temu udzielam wszechstronnej pomocy prawnej. Reprezentuję w sprawach karnych na wszystkich etapach (policja, prokuratura, sąd I instancji, sąd II instancji, SN. Działam w postępowaniu wykonawczym: odroczenia i przerwy w wykonaniu kary, System Dozoru Elektronicznego. Ponadto zakres moich działań obejmuje m. in.:

  obrona natychmiastowa osoby zatrzymanej, podejrzanej, oskarżonej. Pomoc przed tymczasowym aresztowaniem, w tym zażalenia. Akcja obrończa przed innymi środkami zapobiegawczymi tj.: poręczenie majątkowe, dozór policji, nakaz opuszczenia lokalu, zakaz kontaktowania się. 

  pomoc skazanym: odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwa w wykonaniu kary, rozłożenie należności sądowych na raty,

  wsparcie pokrzywdzonych: gromadzenie dowodów przestępstwa, opracowanie i składania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie. Udział i reprezentacja w przesłuchaniu na Policji i Prokuraturze. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w czynnościach dowodowych śledztwa – udział w przesłuchaniach istotnych świadków. Występowanie przed sądem w imieniu pokrzywdzonego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sporządzanie apelacji, egzekucja należności dla pokrzywdzonego, dochodzenie roszczeń pieniężnych od sprawców czynu w toku sprawy karnej,

  zażalenie, apelacja, kasacja, sprzeciw oraz sporządzanie szerokiego spektrum stosownych wniosków i pism procesowych

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy,  jeszcze przed złożeniem zawiadomienia o przestępstwie. Należycie przygotowany materiał dowodowy sprawi, że postępowanie karne zostanie bezzwłocznie zainicjowane, a sprawca przestępstwa jak najszybciej postawiony w stan oskarżenia. 

SPRAWY CYWILNE, RODZINNE i SPADKI

 • Rozwody, alimenty, władza rodzicielska,
 • zasiedzenia, podział majątku, stwierdzenia nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie, zniesienia współwłasności, odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej,
 • reprezentacja w sprawach o zapłatę, windykacja należności i postępowanie egzekucyjne, sporządzanie i negocjowanie umów, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zarząd rzeczą wspólną, eksmisja, sprawy o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich, odwołania darowizny.

UPADŁOŚCI KONSUMENCKIE

 • Ocena i doradztwo w zakresie podstaw faktycznych i prawnych złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, opracowanie wniosku i przygotowanie dokumentacji w tym zakresie, reprezentacja przed sądem.

Dla zapewnienia świadczenia pomocy prawnej na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Olgi Garwarskiej. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Adwokat Ostrołęka – Marek Garwarski.

Tel. 693 880 049