Adwokat Prawo Cywilne – Ostrołęka

Adwokat Marek Garwarski – Ostrołęka

Adwokat prawo cywilne – Ostrołęka

Posiadam 15 – letnie doświadczenie zawodowe w stosowaniu prawa, w tym cywilnego. Dzięki temu, z najwyższą rzetelnością i starannością świadczę moim Klientom pomoc prawną. Zapewniam wszechstronne i kompleksowe doradztwo prawne oraz reprezentację w sporach.

Zakres podejmowanych przeze mnie działań prawnych obejmuje takie m. in. dziedzinach prawa cywilnego jak:

rozwody, podział majątku,
alimenty, władza rodzicielska, kontakty,
stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, podział majątku,
– zachowek, wydziedziczenie,
– zniesienia współwłasności,
– odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej,

odwołanie darowizny,
rozwiązanie umowy dożywocia,
reprezentacja w sprawach o zapłatę,
– windykacja należności i postępowanie egzekucyjne,
sporządzanie i negocjowanie umów,
– regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zarząd rzeczą wspólną,
– sprawy o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich.

Reprezentuję Klientów na każdym etapie postępowania. Negocjuję polubowne rozwiązanie sporów i zawarcie ugód. W braku porozumienia, reprezentuję Klientów przed Sądem, na każdym etapie tj. przed sądem I i II instancji. W razie potrzeby, sporządzam nadzwyczajne środki zaskarżenia i reprezentuję Klientów przed Sądem Najwyższym.

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy. Warto podkreślić starą zasadę, według której, umowy zawiera się na tzw. złe czasy, tj. ewentualnych sporów co do wykonania jej postanowień. Sporów takich można często uniknąć, pod warunkiem właściwego opracowania zapisów umowy, czemu służy właśnie pomoc adwokata. Natomiast podejmowane przez adwokata w imieniu Klienta negocjacje jeszcze przed wdaniem się w spór sądowy, często pozwalają zaoszczędzić niepotrzebnych emocji i kosztów sądowych. Szczególnie jest to pożądane w sprawach rodzinnych (kontakty z dziećmi, alimenty, rozwody). Z kolei gdy nieuniknione jest postępowanie przed sądem, pomoc adwokata może przybrać formę negocjacji ze stroną przeciwną. Pozwoli to Klientowi należycie przygotowanie się do rozprawy, tak by możliwe było jego jak najszybsze jej zakończenie, ale przede wszystkim z satysfakcjonującym wynikiem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Adwokat prawo cywilne Ostrołęka – Marek Garwarski.

Tel. 693 880 049

adwokat ostrołęka

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.