Marek Garwarski Kancelaria Adwokacka

Rzetelność. Profesjonalizm. Doświadczenie.

Adwokat Ostrołęka – Prawo Karne
Adwokat Marek Garwarski – Ostrołęka

Adwokat Ostrołęka prawo karne

Prawo karne to moja wiodąca specjalizacja. Posiadam wszechstronną znajomość i praktykę prawa karnego zdobytą przez okres 15 lat stosowania prawa. Dzięki temu udzielam wszechstronnej pomocy prawnej.

Reprezentuję Klientów w sprawach karnych na wszystkich jej etapach – policja, prokuratura, sąd I i II instancji, SN. Działam w postępowaniu wykonawczym: odroczenia i przerwy w wykonaniu kary, System Dozoru Elektronicznego.

Zakres moich działań obejmuje w szczególności:

obrona natychmiastowa osoby zatrzymanej, podejrzanej, oskarżonej. Pomoc przed tymczasowym aresztowaniem, w tym zażalenia. Akcja obrończa przed innymi środkami zapobiegawczymi tj.: poręczenie majątkowe, dozór policji, nakaz opuszczenia lokalu, zakaz kontaktowania się. 
pomoc skazanym: odroczenie wykonania kary, dozór elektroniczny, przerwa w wykonaniu kary, rozłożenie należności sądowych na raty,
wsparcie pokrzywdzonych: gromadzenie dowodów przestępstwa, opracowanie i składania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie. Udział i reprezentacja w przesłuchaniu na Policji i Prokuraturze. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w czynnościach dowodowych śledztwa – udział w przesłuchaniach istotnych świadków. Występowanie przed sądem w imieniu pokrzywdzonego jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Sporządzanie apelacji, egzekucja należności dla pokrzywdzonego, dochodzenie roszczeń pieniężnych od sprawców czynu w toku sprawy karnej,
zażalenie, apelacja, kasacja, sprzeciw oraz sporządzanie szerokiego spektrum stosownych wniosków.

Adwokat a prawo karne

Zachęcam do korzystania z mojej pomocy jako adwokata, już na wstępnym etapie sprawy,  jeszcze przed złożeniem zawiadomienia o przestępstwie czy też przed przedstawieniem podejrzanemu zarzutów. Należycie przygotowany materiał dowodowy sprawi, że postępowanie karne zostanie bezzwłocznie zainicjowane, a sprawca przestępstwa jak najszybciej postawiony w stan oskarżenia. Natomiast w przypadku podejrzanego – umożliwi opracowanie należytej linii obrony.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką. Adwokat Ostrołęka Prawo Karne – Marek Garwarski.

Tel. 693 880 049

adwokat ostrołęka

W celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie, stale współpracuję z Kancelarią Adwokacką Adwokat Olgi Garwarskiej. Dzięki temu tworzymy zespół dysponujący wszechstronną wiedzą i doświadczeniem prawniczym.